/* */

La Creu de Terme de l’Ajuda es troba al costat de l’església de la Mare de Déu de l’Ajuda, dins del terme municipal de Balenyà.

Aquesta creu va ser construïda el 22 de maig de 1695, poc després de la restauració de l’església de la Mare de Déu de l’Ajuda, que havia estat saquejada i destruïda el 1654 per les tropes Franceses en la guerra del Francès.

Aquesta creu té tres bases de pedra amb forma octogonal. A més, consta de dues parts unides per plom injectat, i està subjectada a un màstil amb ànima de ferro.

Durant la Guerra Civil Espanyola, aquesta creu va ser tirada al terra per la part a on hi havia la imatge de Crist. Actualment, ha estat restaurada i hi podem observar la imatge de Jesucrist en una banda de la creu, i la imatge de la Verge Maria a l’altra banda de la creu.