/* */

El Col·legi Cor de Maria està situat al carrer de la Riera, 58, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

Aquest, és un edifici de grans dimensions, format per una planta baixa i tres pisos superiors. Tota la façana presenta una gran simetria a un eix central.

El què més ens pot cridar l’atenció, d’aquest edifici, és la decoració que imita carreus de pedra. També ens pot cridar l’atenció els guardapols de les finestres del primer i segon pis.