/* */
escoles

Conèixer la història i el patrimoni d’una altra manera

Des de COOLTUR Turisme Cultural creiem fermament en la gran importància de donar a conèixer la nostra història i el nostre patrimoni a les generacions joves. Creiem que si les generacions joves tenen un major coneixement de la història i el patrimoni que ens envolta, crearem una major conscienciació en la necessitat de conservació d’aquests elements.

Una forma que hem cregut que es pot donar a conèixer aquest patrimoni, és a través de les nostres rutes, les quals estan separades per diferents temàtiques, i estan repartides per diferents municipis de la Catalunya Central.

Ampliar el coneixement què han adquirit a classe

Som conscients que en els cursos escolars no hi ha el temps suficient per poder explicar, àmpliament, tota la matèria exigida pels diferents currículums escolars, ja que hi ha una gran quantitat de matèria a explicar en un breu període de temps.

Des de COOLTUR Turisme Cultural volem ser un complement a les ensenyances rebudes als centres educatius a través de totes les rutes que hem creat. Malgrat que les nostres rutes estan plantejades a nivell local (on es coneix àmpliament la història local en una temàtica determinada), aquestes explicacions poden servir per a tenir un coneixement exportable a nivell general, doncs les nostres temàtiques són de fets històrics generals, com pot ser la Guerra Civil, les Guerres Carlines, la Bruixeria, el Modernisme, etc.

dinamics

Activitats Dinàmiques

Creiem que una forma de poder donar a conèixer la història i el patrimoni a les generacions joves, i així, poder ampliar els coneixements adquirits a classe, és a través d’activitats dinàmiques.

En aquest sentit, des de COOLTUR Turisme Cultural oferim la possibilitat de fer excursions per als alumnes. En aquestes excursions, un membre de COOLTUR Turisme Cultural acompanyarà als alumnes mentre els fa les diferents explicacions, alhora que els podrà resoldre les diferents preguntes que puguin anar sorgint durant el recorregut.

Aquestes excursions es basen en una ruta a peu en la que les explicacions van lligades als edificis i/o als monuments històrics. Totes aquestes excursions poden ser adaptades a les necessitats de cada centre, des d’adaptar la distància del recorregut, com adaptar les explicacions al nivell de cada curs.

Ja hem fet excursions per a Instituts, i les experiències dels alumnes han estat molt positives!

Aquí podeu veure la nostra oferta d’excursions.

Si voleu més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres: