/* */

El Centre Cívic del Pati Llimona està situat al carrer Regomir número 3, al barri de Ciutat Vella, al centre històric de la ciutat de Barcelona.

Al pati interior que hi ha al Centre Cívic del Pati Llimona hi podem un altre tram de la muralla romana de la ciutat de Barcelona. Aquesta muralla va ser construïda durant el segle IV dC. En aquest cas, podem observar la magnificència d’aquesta muralla, ja que les construccions adossades es diferencien molt de les parts romanes.

La muralla romana de Barcelona tenia una alçada d’uns 10 metres, i un fossar que feia entre 5 i 10 metres de profunditat. Al fossar és a on desembocaven les clavegueres de la ciutat. A més, entre el fossar i la muralla hi havia un pas de ronda de la muralla.