/* */

El Castell d’Orís està situat al sud de l’església de Sant Genís d’Orís, a la comarca d’Osona.

La primera menció documental que tenim d’aquest castell és de l’any 914, i al llarg de la història, s’hi van anar fent ampliacions. Encara avui hi podem veure les restes d’algunes estructures del segle XIV i XV.

Durant la primera Guerra Carlina (1833 – 1840), aquest castell va ser volat. Durant la segona Guerra Carlina (1846 – 1849), en aquest castell s’hi va instal·lar una torre de telegrafia òptica de la línia militar Manresa – Vic – Girona.

En aquest castell també hi ha les restes de l’antiga capella de Sant Pere, del segle XII.

Durant els anys 2002 i 2006, es van realitzar dues campanyes d’excavació arqueològica que van permetre poder documentar totes les restes arqueològiques d’aquest castell.