/* */

El castell de Tona es troba situat en un turó al qual dona nom, tocant amb el centre urbà de Tona.

Les primeres notícies que tenim del Castell de Tona es remunten a l’any 889, amb la consagració de l’església de Sant Andreu de Tona.

De l’antic castell de Tona només es conserva una torre de defensa. És una torre de planta quadrangular, que té una coberta amb volta de canó. L’altura de la torre és d’uns 8 metres, i es separa del Pla del Castell per un fossar que té una amplada de 5 metres.

La torre del Castell de Tona va ser construida amb la tècnica d’encofrat, un tipus de tàpia, i encara avui en dia es poden observar els negatius de l’encofrat. A més, a la torre també hi podem observar una gran quantitat de forats, que van servir per a situar-hi les diferents bastides.

Encara que alguns atribuien l’orgien d’aquesta torre a l’època romana, podem dir que aquesta és una construcció dels segles X – XI.

Des d’aquest punt, es poden gaudir d’unes impresionants vistes a la Plana de Vic, i al Congost del Tagamanent.