/* */

El Castell de Taradell, conegut també com a Castell del Boix, corona un puig que hi ha a dins del terme municipal de Taradell.

La primera menció documental que tenim d’aquest castell és de l’any 893, i des de llavors, apareix repetidament en la documentació conservada. Els últims habitants coneguts d’aquest castell són de l’any 1590.

Aquest castell està situat sobre una gran roca, en un punt estratègic, ja que té un gran control visual de tota la Plana de Vic. Actualment encara hi podem veure algunes de les restes d’aquest castell. Entre aquestes restes, n’hi ha des del segle X fins el segle XIV.

Les restes conservades són tant de la muralla del Castell, així com d’una gran torre defensiva i de les estances de l’interior del castell.

Totes aquestes restes han estat excavats en diferents campanyes arqueològiques.