/* */

El Castell de Creixenturri està situat a l’oest del Collet d’en Sivila, dins del terme municipal de Camprodon, a la comarca del Ripollès.

La primera menció documental que tenim del Castell de Creixenturri és del 1218. Aquest castell va ser construït per ordre d’Albert de Sant-romà.

El Castell de Creixenturri es va veure afectat pel terratrèmol del 21 de juny de 1327, i va ser remodelat el 1331. No obstant això, el terratrèmol de 1428 va tornar a afectar a aquest castell, i es va començar l’abandó d’aquest. Val a dir, per això, que tot i estar abandonat, durant el segle XVI, el castell de Creixenturri va servir com a refugi de bandolers. Per a evitar que fos un refugi de Bandolers, el virrei marquès de Tarifa va fer enderrocar el castell de Creixenturri el 1554.