/* */

La Casa Vila Picó està situada al carrer Santa Maria, 22, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

Originalment, aquest edifici es va construir al segle XVI, encara que actualment està abandonat.

El què més ens pot cridar l’atenció, d’aquest edifici, és la gran finestra d’estil gòtic que encara s’hi conserva. Aquesta és una finestra geminada, sense mainell, amb una rica ornamentació amb pinacles, arquets, traceria calada, figures d’animals i els busts d’un home i una dona.