/* */

La Casa Sors, coneguda també com Antiga Casa de la Rectoria, es troba situada al centre urbà de Centelles.

Aquesta casa va ser construïda durant el segle XVIII. Originalment era una notaria, encara que avui en dia és una residència privada.

De la façana principal en destaca un gran portal rodó de pedra treballada, i emmarcat per dues columnes rectilínies, amb forma estirada, que sostenten un frontó amb formes circulars. A banda i banda també hi ha un relleu.

Al primer pis hi ha dos balcons amb guardapols i ferro forjat, situats als laterals de la façana.

Al pis superior, hi ha tres petits balcons de pedra treballada, i a les golfes hi ha una eixida amb cinc arcs rebaixats.