/* */

La Casa Serratosa, coneguda també com a Casa Carme Collell, és un edifici noucentista situat al carrer Bisbe Torres i Bages, 6, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

La casa Serratosa es va construir a finals del segle XIX, principis del segle XX, per l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall Mallol. És un edifici format per un soterrani, una planta baixa i dos pisos superiors.

A la façana que hi ha al carrer Bisbe Torres i Bages, podem veure, al primer pis, una gran tribuna al primer pis. Aquesta tribuna compta amb una decoració de vidres pintats.

A la façana lateral té un cos sobresortint, així com unes galeries acabades amb una cornisa pròpia de les obres de l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall.

De tot l’edifici, en podem destacar la decoració amb ferro forjat, així com rajoles vidriades.