/* */

La casa Salvador Ripoll es troba situada al carrer Hospital, al centre del nucli urbà de Centelles.

Aquesta casa va ser dissenyada per Manuel Joaquim Raspall, i va ser construïda el 1907.

És una casa unifamiliar amb la façana principal amb una gran porta d’entrada i sis finestres, a la planta baixa, i un balcó amb ferro forjat i quatre finestrons al primer pis. Totes aquestes finestres són coronades amb forma esglaonada.

A la façana lateral esquerra hi trobem una tribuna, on la barbacana està formada per rajoles i per mòdols de fusta.