/* */

La Casa Riera és un gran edifici, d’estil modernista, situat a la Plaça dels Màrtirs, 14, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

La Casa Riera, formada per una planta baixa i quatre pisos superiors, es va construir el 1915 pel mestre d’obres Ramon Callís. En una façana podem veure com a tots els pisos, totes les obertures són amb balcons amb baranes de ferro forjat, mentre que a l’altre façana són finestres rectangulars.

El més característic d’aquest edifici, per això, és la fornícula que hi ha al primer pis, en una cantonada. Aquesta fornícula està coronada per un frontó triangular. A sobre de la fornícula hi ha un rellotge de sol.