/* */

La Casa Josep Vinyeta, d’estil noucentista, és un edifici situat al carrer Arquebisbe Alemany, 12, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

El carrer Arquebisbe Alemany es va construir el 1922 en l’ampliació urbana de la ciutat de Vic. La casa Josep Vinyeta es va construir el 1926, i el seu arquitecte va ser Bernat Noguera.

La Casa Josep Vinyeta està formada per una planta baixa, dos pisos superiors i unes golfes. A la planta baixa hi podem veure una porta d’entrada, així com dos grans portals, d’arc rebaixat, que donen accés a dos locals comercials. Tant la porta d’entrada, com un dels portals, hi ha una reixa de ferro forjat. Al primer pis hi ha un gran balcó que recorre la pràctica totalitat de l’amplada de l’edifici. Aquest balcó té tres sortides, i una barana de ferro forjat. Al segon pis hi ha dos balcons separats per una finestra. En aquest cas, aquests balcons també tenen una barana de ferro forjat.

A les golfes hi podem veure un dels elements més característics d’aquest edifici. Hi ha una galeria sostinguda per pilars de totxo que tenen diferents formes geomètriques. També hi ha unes baranes de ferro forjat.

Però l’element més destacat d’aquest edifici, és la gran decoració que hi ha tota la façana. Aquesta decoració està feta amb totxos de diferents colors, i espectaculars esgrafiats de color groc i blanc, que dibuixen motius vegetals i diferents oficis.