/* */

La Casa Josep Andreu, un edifici d’estil modernista, està situada al carrer de Gurb, 25, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

La Casa Josep Andreu, que es va construir el 1914, està formada per una planta baixa i dos pisos superiors. A la planta baixa hi ha dos grans portals i una finestra, tots ells amb arc escarser emmarcat amb pedra.

Al primer pis, hi ha un gran balcó amb tres sortides, mentre que al segon pis hi ha tres petits balcons. Tots aquests balcons compten amb la barana de ferro forjat.

El què podem destacar, d’aquest edifici, és que està construït amb obra vista. Al llarg de tota la façana s’hi dibuixen diferents relleus que emmarquen a totes les obertures. També en podem destacar la falsa barana, amb una decoració vegetal, que hi ha a la part superior de la façana.