/* */

La Casa Jaume Casasses és un edifici, d’estil modernista, situat a la Plaça dels Màrtirs, 4, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

Aquesta casa va ser construïda, el 1908, per Jaume Casasses, el seu propietari. Tot i que era fuster, va saber dissenyar una casa segons l’estil predominant en aquell moment, el modernisme.

La Casa Jaume Casasses està formada per una planta baixa i dos pisos superiors. A la planta baixa hi podem veure un portal en forma parabòlica. En aquest portal hi podem veure una decoració d’estuc amb mosaics, així com gelosies de ferro forjat. A més, la llinda hi ha inscrit el nom de Jaime Casases.

Al primer i segon pis, hi podem veure un balcó. En aquest cas, el balcó del primer pis és més gran que el del segon. Aquests balcons estan sostinguts per mènsules, i les llindes de les finestres, i les baranes de ferro forjat, són decorades.