/* */

A la Plaça Major de Centelles, hi podem trobar la Casa Domingo.

Podem situar la construcció d’aquesta casa durant el segle XVI, i sembla que va ser la residència d’un noble de Centelles. Durant el segle XX, aquesta casa va ser reformada, encara que va respectar l’estil arquitectònic original.

És un gran casal de planta quadrangular, de la qual s’en poden observar dues façanes diferenciades.

La façana que dóna a la Plaça Major està limitada per dues torretes i té dos portals d’idèntiques proporcions. Al primer pis hi ha dos balcons i quatre finestres aparellades discontínuament, amb dos angelets en les dues finestres centrals.

En la façana que dona al carrer del Socós la disposició és més irregular, i a la part superior hi ha una gran quantitat d’obertures més modernes.