/* */

La Casa Concepció Vergés està situada al Carrer Pla de Balenyà, just al costat del centre històric de la ciutat de Vic.

Aquesta casa, d’un marcat estil modernista, va ser ideada pel mestre d’obres Josep Antoni Torner el 1905.

Aquest edifici consta d’una planta baixa i un primer pis. Originalment, la planta baixa estava destinada a un taller, però actualment hi ha situada una botiga. De la planta baixa ens pot cridar l’atenció els dos portals fets amb arc de mig punt formats per grans carreus de pedra poligonals. A la part esquerra de la planta baixa, a més, hi ha una porta rectangular que dona accés a la vivenda. A sobre d’aquesta porta rectangular, hi ha un escut que ens indica l’any de la construcció.

Al primer pis hi ha dos balcons amb els ampits de pedra i les baranes, de ferro forjat, decorades amb formes bombejades. Les portes d’accés a aquests balcons tenen llindes decorades amb motius florals.