/* */

La Casa Abadal està situada a la Rambla de l’Hospital, just al costat del centre històric de la ciutat de Vic.

Aquest edifici va ser dissenyat per l’arquitecte Josep Azemar el 1903. Aquest edifici té una planta baixa, tres pisos superiors i unes golfes. Totes les obertures de l’edifici s’organitzen a través de tres eixos verticals, dos a la façana de la Rambla, i un a la façana del carrer de Sant Just.

Un dels elements que més criden l’atenció és la galeria que hi ha a les golfes, una galeria realitzada per diferents obertures d’obra vista amb arcs de mig punt. També ens pot cridar l’atenció la fina cornisa feta amb rajola vidriada que separa les golfes de la resta de pisos de l’edifici.