/* */

La Casa Abadal és una casa, amb orígens medieval, situada al carrer Avall, 9, al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme.

Aquesta és una de les poques cases que es conserven, del segle XVI-XVII, a Arenys de Mar.

La casa Abadal està formada per una planta baixa i dos pisos. Totes les finestres, d’aquest edifici, estan emmarcades amb pedra, i tenen ampits motllurats.

No obstant això, l’element més destacable, d’aquesta casa, és la gran porta d’entrada adovellada, que conforma un arc de mig punt.