/* */

Al centre urbà d’Avinyó, a la comarca del Bages, concretament a la Carretera de Prats de Lluçanès, 22, hi podem trobar un edifici industrial d’estil noucentista.

Aquest edifici va ser, originalment, una de les indústries que van nodrir aquest municipi del Bages. Fins al segle XIX, Avinyó va ser un municipi que es va dedicar, sobretot, al cultiu de la vinya. La majoria de la població vivia en masies dispersades pel terme municipal. Com a conseqüència de l’arribada de la fil·loxera, molts habitants van començar a anar a viure al poble d’Avinyó. Junt amb el creixement urbà d’Avinyó, aquest municipi es va industrialitzar, i un gran nombre d’empreses es van establir en aquest municipi.

Al nostre davant hi podem veure un dels edificis industrials que es van construir en aquest municipi. Aquest edifici és de planta baixa, i a la façana principal hi podem veure una gran porta, d’arc de mig punt, envoltada de dues grans finestres. A sobre de la porta principal hi ha un gran finestra. L’edifici està construït en pedra, però totes les obertures estan emmarcades amb elements d’obra vista. La façana principal acaba en forma esglaonada.