/* */
  • Cases Carretera de Prats 15 21 Què visitar a Avinyó Bages COOLTUR Turisme Cultural

Carretera de Prats de Lluçanès, 15-21

Avinyó (Bages)

Al centre urbà d’Avinyó, a la comarca del Bages, concretament a la Carretera de Prats de Lluçanès, 15-21, hi podem trobar un edifici d’estil noucentista.

Fins al segle XIX, Avinyó va ser un municipi que es va dedicar, sobretot, al cultiu de la vinya. La majoria de la població vivia en masies dispersades pel terme municipal. Com a conseqüència de l’arribada de la fil·loxera, molts habitants van començar a anar a viure al poble d’Avinyó. Junt amb el creixement urbà d’Avinyó, aquest municipi es va industrialitzar, i un gran nombre d’empreses es van establir en aquest municipi.

Al nostre davant hi podem veure un gran edifici  format per una planta baixa i dos pisos superiors. La construcció d’aquest edifici està feta amb pedra, encara que les obertures estan emmarcades amb elements d’obra vista. A més, també hi podem observar diferents elements de ferro forjat en les baranes dels balcons.