/* */
  • Carrer Sant Francesc 26 28 Què visitar a Vilassar de Mar Maresme COOLTUR Turisme Cultural

Carrer Sant Francesc, 26 – 28

Vilassar de Mar (Maresme)

Al centre urbà de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme, concretament al carrer Sant Francesc 26 – 28, hi ha dues casetes de pescadors.

En aquest punt del carrer Sant Francesc, 26 – 28, hi ha dues cases petites, d’esquena al mar, d’una gran singularitat. Aquestes dues cases s’anomenen cases de pescadors, o cases mediterrànies. Antigament, aquestes cases eren refugis temporals de pescadors.

Són dos edificis de planta baixa, i un pis d’alçada amb una escala exterior. També hi ha portes d’entrada independents a cada planta. El què més ens pot cridar l’atenció, és el portal ample que hi ha a la planta baixa. Antigament, en aquest portal s’hi guardava la barca, i s’hi feien les reparacions pertinents.