/* */

Al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, concretament al carrer Sant Francesc, 10, hi podem observar un edifici d’estil eclèctic.

Tot i que aquest edifici és, segurament, del segle XVIII, podem pensar que va ser transformat el 1923, tal i com ens indica la data que hi ha a sobre la porta d’entrada.

Aquesta casa està formada per una planta baixa i dos pisos superiors. A cada planta hi ha dues obertures, i en els pisos superiors, aquestes obertures formen una combinació de balcó i finestra. A més, els ampits de les finestres tenen unes motllures de les mateixes característiques que les llosanes dels balcons.