/* */

Al centre municipal d’Avinyó, a la comarca del Bages, concretament al carrer Sallent, 8, hi podem observar un edifici d’estil noucentista.

Aquest edifici es va construir entre el segle XVIII i el segle XIX, i té un marcat estil noucentista. És un edifici format per una planta baixa, dos pisos superiors i unes golfes. L’edifici és construït amb pedra, tot i que les obertures de la planta baixa estan emmarcades amb elements d’obra vista.

El què més ens pot cridar l’atenció, d’aquest edifici, és el balcó que hi ha al segon pis. Aquest balcó té una columna salomònica feta amb obra vista. També ens poden cridar l’atenció els ulls de bou que hi ha a les golfes.