/* */

Al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme, concretament al carrer Riera del Bisbe Pol, 88, hi ha un edifici d’estil noucentista.

Aquest edifici, adjacent al Mercat Municipal, està format per una planta baixa, dos pisos d’altura i un terrat. A cada planta de l’edifici hi ha dues obertures.

Al primer pis hi ha un balcó corregut, i al segon pis hi ha dos balcons individuals. Aquests balcons tenen elements de ferro forjat a les baranes, així com una base motllurada sostinguda per mènsules ornamentades.

A la part més alta de la façana hi ha una cornisa motllurada, amb una barana de balustres. Al centre de l’edifici hi ha un arc carpanell motllurat com a frontó. Aquest frontó està decorat amb un esgrafiat amb motius florals, i hi consta la data 1913, any de la construcció d’aquest edifici.