/* */

Al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme, concretament al Carrer Professor Castelló, 22, hi podem observar un edifici d’estil eclèctic.

Aquest edifici està format per una planta baixa i dos pisos superiors. A tots els pisos hi podem veure franges d’esgrafiats amb motius vegetals.

Al primer pis hi ha un gran balcó amb dues obertures, i al segon pis hi ha dues finestres geminades amb una petita columna central.

El què més podem destacar, d’aquest edifici, és el treball en ferro forjat de la barana del balcó del primer pis, així com la reixa de la finestra de la planta baixa.

L’edifici és coronat amb un voladís motllurat sostingut per quatre mènsules rectangulars, i decorades amb motius vegetals.