/* */

Al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, concretament al carrer de la Riera, 9, hi podem observar un edifici d’estil noucentista/modernista.

Aquest edifici està format per una planta baixa i tres pisos superiors, i està construït amb petits carreus de pedra picada.

Cada un dels pisos d’aquest edifici compta amb dues obertures. Cada una d’aquestes obertures compta amb unes llindes triangulars decorades amb relleus florals.

Tant al primer com al segon pis, hi ha un gran balcó que recorre tota l’amplada de l’edifici, mentre que al tercer pis hi ha dos petits balcons individuals. El més característic d’aquests balcons són les baranes bombades, de ferro forjat, amb una decoració vegetal.

També ens pot cridar l’atenció, d’aquest edifici, la decoració de la cornisa.