/* */

Al centre urbà de Caldes d’Estrac, a la comarca del Maresme, concretament al carrer Callao, 13, hi podem observar un edifici d’estil eclèctic.

Aquest edifici segueix una gran simetria, amb una planta baixa i un primer pis. A cada una de les plantes hi ha quatre obertures amb arc de mig punt, i podem veure com hi ha una separació de quatre cossos.

Cada cos està separat per unes columnes que van de la planta baixa i segueixen fins a sobresortir del cos de la façana. A més, cada un d’aquest cos acaba amb un arc de mig punt.

El què més podem destacar, d’aquest edifici, és el relleu dels guardapols de cada obertura.