/* */

Al centre urbà de Caldes d’Estrac, a la comarca del Maresme, concretament al carrer Callao, 10, hi podem observar un edifici d’estil neoclàssic.

Aquest és un edifici de grans dimensions, format per una planta baixa, un pis superior, unes golfes i un terrat. Tota la façana segueix una gran simetria amb tres obertures a cada planta.

El què més podem destacar, d’aquest edifici, són les columnes que emmarquen cada una de les obertures, així com els guardapols, en relleu, que imiten frontons semicirculars. També podem veure com el terrat superior té una barana de balustres.