/* */

Al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, concretament al carrer Arquebisbe Alemany, 24, hi podem observar un edifici d’estil noucentista.

Aquest és un gran edifici format per una planta baixa i tres pisos superiors. A la planta baixa, hi podem observar tres grans portes, coronades per arcs aplanats.

Al primer i al segon pis hi ha dos balcons situats a cada un dels extrems de l’edifici. Aquests balcons compten amb baranes de ferro forjat. Al centre de cada pis, hi ha dues petites finestres. Totes les obertures del primer i segon pis estan emmarcades amb un relleu fet amb obra vista.

A l’últim pis hi ha tres grans finestres fruit d’una ampliació posterior.