/* */

Can Subiracs és un edifici d’estil noucentista situat al carrer de la Torre, 14, al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme.

Can Subiracs està format per una planta baixa i un primer pis, i va ser construït el 1921.

El què més ens pot cridar l’atenció, d’aquest edifici, és la tribuna que sobresurt al primer pis. Aquesta tribuna té dues columnes dòriques, relleus de garlandes, i grans mènsules de suport. A més, les dues finestres estan ressaltades amb relleus als guardapols.

Al coronament, de Can Subiracs, hi ha un frontó a on hi podem veure la data de la construcció d’aquest edifici.