/* */

Can Sanfeliu és un edifici situat al carrer de la Riera, 87, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

Aquest és un edifici de grans dimensions, format per una planta baixa i tres pisos superiors.

Tot l’edifici presenta una simetria central marcada per la tribuna que hi podem observar al primer pis, així com el timpà que hi ha a la cornisa. A més, quatre pilastres compostes marquen el ritme dels tres cossos de l’edifici.

Tant al primer, com al segon pis, hi podem observar diferents balcons, i al tercer pis, totes les finestres presenten arcs de mig punt.