/* */

Can Sagalés és una casa situada al carrer Sant Roc, 37-39, al centre urbà de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

Com la majoria de cases que hi ha situades al carrer Sant Roc, aquesta casa va ser construïda a finals del segle XIX, principis del segle XX.

Can Sagalés és un edifici que compta amb una planta baixa, i dos pisos superiors. Tot i semblar un mateix edifici, aquest està format per dues cases bessones, amb portes d’entrada diferenciades.

Podem destacar, d’aquest edifici, la rica ornamentació de la façana, feta amb esgrafiats amb motius florals. Aquesta decoració ocupa la totalitat dels dos pisos de l’edifici. També en podem destacar els trencaaigües de les finestres, els quals estan decorats amb motius vegetals, i elements florals de tipus eclèctic.

També ens pot cridar l’atenció les finestres geminades que hi ha al segon pis, així com les mènsules de la cornisa. També en podem destacar els treballs de ferro forjat de les diferents baranes d’aquest edifici.