/* */

Can Pericas és un edifici, d’estil noucentista, situat al carrer Nou, 8, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

L’arquitecte d’aquest edifici va ser Josep Maria Pericas, i l’obra es va dur a terme el 1926. El seu promotor, Lluís Pericas, germà de l’arquitecte, va voler reformar dos edificis barrocs per a unificar la façana.

Aquest edifici està format per una planta baixa i quatre pisos superiors. Tota la seva composició està basada en la geometria i la simetria. De fet, totes les obertures s’agrupen en tres eixos verticals definits per dues línies de doble obertura. Al quart pis, a més, hi ha una galeria de finestres d’arc de mig punt agrupades en tres grups de tres finestres.

No obstant això, el què més ens pot cridar l’atenció, d’aquest edifici, és la porta central de la planta baixa, ja que és la única de les tres portes que es conserva de forma original. Aquesta porta és l’element més decorat de tot l’edifici, i està emmarcada amb pedra motllurada i una reixa de ferro forjat. A sobre de la porta hi ha el timpà que està contornejat per motllures de traçat mixtilini.