/* */

Can Parera és un edifici que està situat al carrer Nou, 20, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

El què més ens pot cridar l’atenció, d’aquest edifici, és la seva façana, que va ser projectada per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch el 1894. A la façana hi ha esgrafiats amb elements florals, i un motlluratge gòtic sobre la llinda dels balcons.

També és molt característic, d’aquest edifici, el coronament de dos relleus, esculpits, plens de referències medievals. Aquests relleus van ser esculpits per Eusebi Arnau.

També són molt curioses les dues cares esculpides, situades a la cornisa de l’edifici, de les quals en surten els dos baixants d’aigua, així com els esgrafiats de tota la façana.