/* */

Can Pallàs és una casa modernista situada al xamfrà de la plaça i la carretera de Vic, just al centre urbà de Taradell.

Aquest edifici va ser construït l’any 1917, però per desgràcia en desconeixem el seu arquitecte. Aquest edifici consta d’una planta baixa i dos pisos.

Al cantó de la plaça hi ha un portal amb una llinda de pedra decorada amb una finestra amb volutes. A l’angle de l’edifici, hi ha una finestra d’arc centenari, dividida en dues parts per un petit pilar i unes volutes. També hi ha esculpit un cap de lleó. A sobre d’aquesta obertura hi ha un balconet de pedra emmarcat amb esgrafiats i unes decoracions de rajola vidriada. Aquest balcó té un sostre que s’aguanta per una columna elíptica d’obra vista.

Al segon pis hi ha una terrasa amb baranes d’obra vista. A més, als dos pisos del cantó de la carretera de Vic, hi podem veure finestres decorades amb formes geomètriques.