/* */

Can Nyol és una casa que es troba situada al carrer Sant Josep, 27, al centre urbà de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

No sabem quins són els orígens d’aquesta casa, però si que aquesta va ser reformada a finals del segle XIX, principis del segle XX, per l’arquitecte municipal Eduard Ferrés Puig. En aquesta reforma, Can Nyol va prendre una aparença d’estil modernista.

Can Nyol és un edifici format per una planta baixa, un primer pis i unes golfes. La porta d’entrada està formada per un arc escarcer.

Tota la façana està decorada amb esgrafiats de formes ondulants, junt amb rajoles vidriades de colors que marquen cada planta de l’edifici. També hi podem observar rajoles vidriades a sota dels ampits de les finestres, els quals dibuixen formes geomètriques de diferents colors.

A més a més, les llindes i contorns de les obertures dels dos pisos superiors de Can Nyol, estan formats amb rajola blava.