/* */

Can Jover és una casa situada al costat de Can Bassa, al Passeig Marítim de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

Com la majoria de cases situades al carrer Sant Pau, Can Jover va restaurar la seva façana el 1915.

L’edifici de Can Jover està formada per una planta baixa, un primer pis, i un soterrani. Un dels elements que més en podem destacar d’aquest edifici, és l’ús ornamental de ceràmica de diferents colors, que decora les balustrades, la part superior de les obertures, i la franja de la cornisa. També en podem destacar l’ús del maó vist, sobretot en la cornisa de l’edifici.