/* */

Can Duran és una casa que està situada al carrer Sant Josep, 15, al centre urbà de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

L’edifici de Can Duran està format per una planta baixa i dos pisos d’alçada. Tota la façana principal és simètrica a un mateix eix vertical marcat per la porta d’entrada, el balcó del primer pis, una doble finestra del segon pis, i la part central de la cornisa.

D’aquest edifici en podem destacar la decoració de les baranes del balcó del primer pis, i de les baranes de les doble finestres del segon pis. Aquesta decoració està formada per elements vegetals.

També en podem destacar dues pilastres adossades que separen els diferents cossos de l’edifici, les mènsules que suporten la cornisa, i un frontó triangular que corona Can Duran.