/* */

Can Córdoba és un edifici situat al carrer de la Riera del Bisbe Pol, 1, al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme.

Can Córdoba està format per una planta baixa, dos pisos superiors, i un terrat amb barana de balustres.

En tota la façana, hi podem observar una ornamentació molt rica composta per motlluratges amb detalls florals, esgrafiat o la ceràmica vidriada de diferents colors.