/* */

Can Casas és un edifici que està situat al carrer d’Avall, 16, al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme.

Actualment, aquest edifici està en estat ruïnós, i està format per una planta baixa i un primer pis.

El què més podem destacar, d’aquest edifici, són les decoracions que hi ha a les obertures de la planta baixa. Aquestes decoracions estan formades per frontons i bandes amb decoracions vegetals.