/* */

El Camp d’aviació de la Guerra Civil es troba al nord – est del Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda, entre els termes municipals de Balenyà i de Tona.

El 1936 va començar la Guerra Civil Espanyola. En aquella època a Espanya hi havia la Segona República, i un cop d’Estat Militar va intentar derrocar al govern republicà. La Guerra va començar després que el cop d’estat militar triomfés en algunes zones de la Península Ibèrica.

La Guerra Civil va durar fins el 1939, i va enfrontar l’exèrcit Republicà contra l’exèrcit Franquista.

En el context de la Guerra Civil, els dos exèrcits van haver de construir diferents infraesctructures per poder fer front al conflicte bèl·lic. En el cas de l’exèrcit republicà, va construir, entre altres edificiacions, diferents camps d’aviació.

La plana de Vic va ser un indret que va aixecar molt interès per a construir-hi camps d’aviació, ja que l’orografia era ideal. En aquests cas, sabem que es van construir 4 camps d’aviació a la Plana de Vic, un dels quals es va construir entre Balenyà i Tona.

En el cas del camp d’aviació de Tona – Balenyà, es va començar a construir el 1938, i estava compost per dues pistes. A part, també es van construir un total de 9 refugis per a protegir a tots aquells que treballessin en aquest camp d’aviació.

Alguns d’aquests refugis s’han pogut recuperar, i actualment són visitables. D’altres, degut a la degradació del temps, fa imprecticable poder-los visitar.