/* */

Cal Sobrestant, conegut també com a Can Sànchez, és un edifici situat al carrer Sant Pau, 22, al centre de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

La casa de Cal Sobrestant està formada per una planta baixa i dos pisos. Tot l’edifici presenta una gran simetria marcada per la porta d’entrada, un balcó i el coronament de la façana.

Podem destacar, d’aquest edifici, el treball de ferro forjat, que és diferent a cada planta. A la planta baixa hi podem veure reixes decorades amb reganyols i garlandes. Al primer pis, les baranes estan decorades amb elements florals, i al segon pis, a les finestres dobles, hi ha planxes de ferro en forma de lliri.

També podem destacar la cornisa de l’edifici, on hi ha mènsules, una barana de pedra, i el coronament neoclàssic esgrafiat amb un frontó circular.