/* */

Cal Bord és una casa situada a l’oest del cementiri de Les Preses, a la comarca de la Garrotxa.

Cal Bord era una casa de pagès, on els seus habitants es dedicaven a l’agricultura i la ramaderia.

Durant la Guerra Civil Espanyola, a la primavera de 1938, la família que vivia en aquesta casa va acollir a 16 membres de la Secció Especial de la XVª Brigada Internacional, coneguts també com a la “Secció de la Mort”.

Els membres de la “Secció de la Mort” eren de diferents nacionalitats, i estaven comandats per un francès d’origen espanyol. Aquests militars menjaven i dormien a les golfes de Cal Bord.

Entre el 14 de març i el 14 d’abril de 1938, aquests militars van rebre entrenament guerriller per a ser desplegats al riu Ebre. Entre els entrenaments, hi havia marxes de muntanya, creuament de rius, voladures, lluita cos a cos, etc.

Acabada la Guerra Civil Espanyola, la dictadura franquista va executar a dos membres de la família de cal Bord. A més, també se’ls va requisar el paller per a poder-hi guardar filferro espinós.

L’oficial francès de la “Secció de la Mort” de l’exèrcit de la república, que va residir en aquesta casa durant la primavera de 1938, va ser detingut en el decurs de la guerra i va ser tancat en un camp de treball. Tot i estar tancat, aquest oficial francès va aconseguir evadir-se durant l’hivern de 1940. Abans de fugir cap a França, aquest oficial es va hostatjar uns dies a Cal Bord, i en agraïment a l’acolliment, els va deixar una quantitat de diners abans de creuar la frontera amb França.