/* */

El Cafè Nou és un edifici que està situat al carrer de la Riera, 120, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

Aquest edifici es va construir a mitjans del segle XX, i l’arquitecte va ser Miquel Brullet Monmany.

El Cafè Nou és un edifici format per una planta baixa i un primer pis. Aquest edifici està compost per dos cossos. El primer cos, de proporcions verticals, és l’escala d’accés on hi ha una porta d’entrada sota una marquesina. El segon cos ve determinat pels finestrals de la planta baixa, i el balcó longitudinal del primer pis.