/* */

Ca l’SPA és una casa que està situada a la Plaça Santa Maria, 4, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

Ca l’SPA conta d’una planta baixa i dues plantes superiors. Els origens d’aquest edifici els trobem al segle XVII, encara que al llarg de la història s’ha anat reformant.

El què més podem destacar, d’aquest edifici, és l’esgrafiat de la façana principal. Aquest esgrafiat representa formes geomètriques.