/* */

L’antiga església Parroquial de Sant Bartomeu del grau es troba a l’est del municipi, al costat de l’antic camí que unia Sant Bartomeu amb Vic. Des d’aquest punt, es tenen unes molt bones vistes de la Plana de Vic.

La primera menció documental que tenim d’aquesta església és de l’any 961. Aquesta església va subsistir fins el 1780, any que es va construir l’actual església de Sant Bartomeu del Grau. El 2004, s’hi va realitzar una campanya d’excavacions arqueològiques, i actualment, encara podem veure les restes de l’antiga església de Sant Bartomeu.

Actualment, doncs, s’hi poden observar les restes arqueològiques de l’antiga església. Aquestes restes estan formades per diferents fases d’ampliació que va anar patint l’església de Sant Bartomeu.