/* */

L’actual ajuntament de Sant Feliu Sasserra es troba al centre urbà d’aquesta població. Aquest edifici es va construir el 1611 i té un marcat estil renaixentista. A la façana hi podem observar un sistema de pilastres cantoneres que emmarquen els finestrals de l’espai central. Podem destacar la gran finestra central del primer pis, que està coronada amb un frontó d’estil clàssic. La porta principal, hi podem veure la porta d’entrada, que està emmarcada per dues petites pilastres. A sobre de la porta d’entrada, hi ha dues figures que mostren l’escut de Sant Feliu.

Aquest edifici va ser construït per a ser la seu de la cúria de la sotsvegueria del Lluçanès. Va ser la seu de la sotsvegueria del Lluçanès fins al Decret de Nova Planta, de 1716. Suposadament, a principis del segle XVII, en aquest edifici s’hi van dur a terme tots els judicis de bruixeria del Lluçanès. Si la persona acusada era trobada culpable, se la portava al Serrat de les Forques per a l’execució de la sentència de mort.

Posteriorment al Decret de Nova Planta, aquest edifici va passar a ser la casa de la Vila. Durant la segona meitat del segle XX, es va dur a terme una restauració de l’edifici.