/* */

El Barri de les Adoberies està situat al costat de la Rambla Montcada, just al costat del riu Mèder.

El barri de les Adoberies és un dels barris més emblemàtics de la ciutat de Vic, tant pel seu caràcter històric com per la tradició adobera de la ciutat.

Aquest barri aprofitava l’aigua del riu Mèder per a la producció de pells. L’aigua d’aquest riu es canalitzava cap a les indústries.

Actualment, les antigues adoberies que hi ha en aquest barri estan en molt mal estat estructural. No obstant això, des de l’Ajuntament de Vic està intentant mantenir aquest barri, així com consolidar algunes de les antigues adoberies.